FACEBOOK

01.04.2017 Letzebuerger owend mam Käpt'n Ändä & Matrous K1000

Apéro: à partir de 19h

Menu & Show: 19.30h

Prix: € 59,- p.p.
(menu & show)

Letzebuerger MenuLogement possible à partir de 98 € en chambre double avec petit-déjeuner

Réservations & Informations:
Hotel - Restaurant du Commerce
Restaurent NIVENO
2 route de Marnach, L-9709 Clervaux
Tel.: +352 92 10 32 | info@hotelducommerce.lu


05.05.2017 Kabaret Schnësskéichelcher

Wat ass Lëtzebuerg?

Wat ass Lëtzebuerg? Respektiv, wat ass de Lëtzebuerger?  Ass et deen, dee rout gesäit wann en héiert " en français svp"?  Oder ass et deen, dee frou a glécklech ass an dësem Multikulti Ländchen ze wunnen?  Ass et villäicht deen, dee sech iwer alles opregt, haaptsaach en ass dergéint?  Oder ass et awer deen, dee sech sénge Fräiheete voll a ganz bewosst ass?  Lëtzebuerg ass esou vill.... esou vill derwärt fir sich hei wuel ze fillen!

Apéro: à partir de 19h

Menu & Show: 19.30h

Prix: € 59,- p.p.
(menu & show)


24.06.2017 Scampisowend


14.10.2017 Steven Pitman

Apéro: á partir de 19h
Menu & Show: 19.30h

Prix: € 59,- p.p.
(menu & show)


Logement possible à partir de 98 € en chambre double avec petit-déjeuner

Réservations & Informations:
Hotel - Restaurant du Commerce
Restaurent NIVENO
2 route de Marnach, L-9709 Clervaux
Tel.: +352 92 10 32 | info@hotelducommerce.lu


11.11.2017 Festival du Gibier360°
Tour
Ardenne